Vuoden 2017 tärkeimmät työlainsäädännön muutokset – Viimeisimpänä naisen työnantajalla oikeus 2 500 euron kertakorvaukseen

Vuoden alusta tuli voimaan merkittäviä työlainsäädännön muutoksia, joilla on vaikutuksia mm. määräaikaisen työsopimuksen käyttömahdollisuuksiin, koeaikaan, takaisinottovelvollisuuteen ja työnantajan muutosturvaan liittyviin velvollisuuksiin. Huhtikuun alusta voimaan tuli perhevapaiden kertakorvausta koskeva muutos. Muutokset tuovat lisäjoustoja, mutta samalla erityisesti yli 30 henkilöä työllistävien yritysten velvollisuudet kasvavat. Koeaika piteni Koeajan maksimipituus piteni neljästä kuuteen kuukauteen….Mitä tilaajan tulee tietää kevytyrittäjyydestä? – Tunne työoikeudelliset näkökulmat

Kevytyrittäjyyttä kutsutaan yrittäjämäiseksi työnteoksi, jossa työn suorittaja laskuttaa asiakasta laskutuspalveluyrityksen tai laskutusosuuskunnan kautta. Kevytyrittäjinä työskenteleviä on arvioitu olevan noin 50 000, joista Sitran ja Osuuskunta Eezyn vuonna 2016 teettämän kyselyn (pdf) perusteella yli 60 prosenttia työskentelee satunnaisesti. Tyypillisiä toimialoja ovat rakentamisen, erilaisten toimistotöiden ja luovien alojen työt. Kevytyrittäjyystoiminnassa muodostuu kaksi sopimussuhdetta: Kevytyrittäjän ja…Tunnetko työaikajärjestelyiden joustomahdollisuudet?

Vaikka työaikasääntely lähtee vieläkin ajatuksesta, että työt tehdään tietyssä toimipisteessä säännöllisen työajan puitteissa, se ei estä työaikajärjestelyjen muokkaamista töiden kannalta tarkoituksenmukaisemmaksi. Hyödynnä työaikasääntelyn mahdollistamat poikkeukset Työaikalain soveltamisala sisältää lukuisia poikkeuksia. Siksi ensi alkuun on hyvä arvioida, soveltuuko työaikalaki laisinkaan kyseiseen tehtävään. Sääntelyn soveltamisalapoikkeukset ovat varsin rajattuja, ja ne ovat olleet…Pyöränkumin paikkaaja -blogi: Kuinka minusta tuli lakihuoltomies

Viimeksi 15-vuotiaana pyöränkumin vaihtanut lakimies Jari Maaranen ryhtyy hyväntekeväisyyspyöräilyn huoltomieheksi ja bloggaa homman etenemisestä, treenaamisesta ja aikanaan itse pyöräilystä.  Kaikkeen sitä suostuu. Vaimo ehdotti autoretkeä Pariisiin. Mikäpä ettei. Heinäkuussa kelitkin olisivat varmasti hyvät ja seura mukavaa. Keleistä en vielä tiedä, mutta seura on osoittautunut jo nyt mukavaksi. Itse ajan Pariisiin…Lexia goes SLUSH 30.11.-1.12.2016

Jo käsitteeksi muodostunut kasvuyritystapahtuma SLUSH nostaa Helsingin pulssia 30.11.-1.12.2016. Lexia on ollut mukana tapahtumassa ensimmäisestä SLUSHista lähtien, niin myös tänä vuonna. Vaikka emme olekaan paikan päällä mukana omalla ständillä, olemme tapahtumassa verkostoitumassa ja järjestämme yhden SLUSHin virallisista oheistapahtumista. Kuinka rakentaa startupille bisnesenkeleitä houkutteleva brändi ja tarina? Access Silicon Valley -alusta lanseerataan…Rahanpesulaki uudistuu

Hallitus antoi 3.11.2016 esityksensä uudeksi laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (HE 228/2016). Lakiuudistuksen taustalla on rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, sekä niin sanottu maksajan tiedot -asetus (EU) 2015/847. Samalla ehdotetaan säädettäväksi laki rahanpesun selvittelykeskuksesta. Kyse on poliisin yksiköstä, jonka tehtäviä olisivat rahanpesun…Perusmaksupalvelujen tarjoaminen tulee pakolliseksi pankeille

25.8.2016 annetussa hallituksen esityksessä (123/2016) ehdotetaan muutoksia kansalliseen lakiin niin sanotun perusmaksutilidirektiivin (EPNDir 2014/92/EU) implementoimiseksi. Luottolaitoslakiin ehdotetut muutokset tekisivät perusmaksutilin ja siihen liittyvien maksupalvelujen tarjoamisen pakolliseksi luottolaitoksille. Vähimmäismaksupalvelut takaisivat asiakkaille esimerkiksi verkkopankkitunnukset, tilisiirrot verkkopankissa, käteisen nostamisen ja maksukortin. Pankeille ehdotetaan oikeutta kieltäytyä näiden palvelujen tarjoamisesta vain esimerkiksi rahanpesulainsäädännöstä johtuvissa poikkeustapauksissa,…Fintech-yritykset ja compliance – mitä erityisesti kannattaa ottaa huomioon?

Finanssiteknologia eli fintech edelleen valtaosalle tuntematon, mutta vauhdilla kasvava niche. Olemme koonneet muutaman keskeiseksi asiakokonaisuuden, joihin fintech-yritysten tulisi kiinnittää huomiota omassa compliancessaan. Rahanpesusäännökset Rahanpesun estämistä koskeva regulaatio kasvaa jatkuvasti. Ajankohtainen ilmiö on erityisesti säännösten soveltamisalojen laajeneminen, jolloin yhä useammat toimijat ovat rahanpesusäännösten piirissä. Yksittäiset toimijat ovat itse vastuussa toiminnastaan. Fintech-yrityksiltä…Kilpailuneutraliteetti ja kuntien yhtiöittämisvelvollisuus – Onko ongelmat jo ratkaistu vai matka vasta aluillaan?

Mika Oinonen johtaa Lexian EU, kilpailu ja julkiset hankinnat -praktiikkaa. Hän toimii myös kilpailuoikeuden ja -politiikan dosenttina Tampereen yliopistossa. Kilpailuneutraliteetilla tarkoitetaan julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä markkinoilla. Tavoitteena on neutraalit kilpailuolosuhteet kaikkien osapuolien välillä. Kilpailulaki ei kiellä julkisyhteisöjä sen paremmin harjoittamasta taloudellista toimintaa kuin kilpailemasta yksityisten yritysten kanssa. Kilpailu-…Onko yrityksenne salaisuudet suojattu?

Omistaako yhtiösi arvokasta tietotaitoa tai muuta liiketoimintatietoa, jota et halua kilpailijoidesi tietävän? Onko tällainen tieto kilpailuetusi markkinoilla? Mikäli vastasit kyllä, kannattaa harkita myös seuraavia kysymyksiä: oletko tunnistanut tärkeimmät yrityssalaisuutesi ja suojannut ne riittävän hyvin? Yritykset eivät usein tiedosta omistamiaan yrityssalaisuuksia tai niiden arvoa. Yrityssalaisuuksien kirjo on laaja, mutta useimmin ne…Yhteinen piha naapuritalon kanssa? Yhteisjärjestelysopimuksella järjestetään kiinteistöjen yhteisiä toimintoja monella tapaa

Rakentamisen ja maankäytön suunnittelussa törmää usein yhteisjärjestelysopimukseen ja termi saattaa pistää silmään myös asuntojen myyntiesitteissä. Yhteisjärjestelysopimus vaikuttaa vaikeasti ymmärrettävältä sopimuskuviolta, jonka ymmärtämiseen vain lakimiehillä on yksinoikeus. Asian ei kuitenkaan tarvitse olla näin. Asuntoesitteessä mainittua yhteisjärjestelysopimusta ei kannata pelästyä, mutta on hyvä tiedostaa, mitä se tarkoittaa ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia…Niukkenevat resurssit vaikuttavat tuomioistuinlaitoksen uudistamiseen

Tuomioistuinlaitosta ollaan uudistamassa kovaa vauhtia. Tuomareita ja tuomioistuimia koskevaa lainsäädäntöä on tarkoitus yhtenäistää ja käräjäoikeusverkostoa karsia. Lisäksi oikeusministeriöön kohdistuu yhä kovempia paineita uuden tuomioistuinten keskusviraston perustamiseksi. Eduskunnassa on parhaillaan käsitteillä lakiuudistus, jonka tarkoituksena on koota samaan lakiin yleiset tuomioistuimia ja tuomareita koskevat säännökset. Uuden lain tavoitteena on tuomioistuimia ja tuomareita…Vakuutusyhtiöiden suurprojekti Solvenssi II:n noudattaminen alkoi viimein

Jopa koko 2000-luvun ajan vakuutusyhtiöt ovat valmistautuneet vuonna 2009 säädettyä ns. Solvenssi II -direktiiviä (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta) varten. Direktiivin soveltaminen alkoi viimein vuoden vaihteessa. Direktiivi yhdenmukaistaa EU-alueella toimivien vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, vastuuvelan laskennan, vakavaraisuusvalvonnan sekä valvontakulttuuria ja hallintojärjestelmää koskevat vaatimukset. Tarkoituksena on…Kotimaan kuulumisia: Rahanpesulainsäädännön soveltamisala laajenee

Valtiovarainministeriön rahanpesulainsäädännön uudistamistyöryhmän tarkoituksena on valmistella hallituksen esitystä, jolla implementoidaan neljäs rahanpesudirektiivi ja maksajan tiedot -asetus sekä otetaan lisäksi huomioon FATF:n (Financial Action Task Force) suositukset rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä. Uudistuksen myötä nykyisen rahanpesun selvittämisestä ja terrorismin ehkäisemisestä annetun lain soveltamisala laajenee muun muassa siten, että poliittisesti vaikutusvaltaisilla henkilöillä…Kuulemispyyntö paketoituja sijoitustuotteita koskevasta asetuksesta

Euroopan kolmen valvontaviranomaisen (ESMA, EBA, EIOPA) yhteiskomitea on julkaissut kuulemispyynnön paketoituja sijoitustuotteita koskevasta ns. PRIIPS-asetuksesta. Kuulemispyynnössä sidosryhmiä pyydetään ottamaan kantaa asetuksessa mainittujen keskeisten informaatiodokumenttien (Key Information Documents, KID) sisältöön ja esitystapaan. Selkeää ja vertailtavissa olevaa tietoa yksityissijoittajille Viimeistellyssä ja implementoidussa muodossaan keskeisten informaatiodokumenttien tarkoituksena on tarjota yksityissijoittajille kuluttajaystävällistä tietoa, jonka…EMIR-raportoinnin teknisiä standardeja päivitetään

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) julkaisi 13.11.2015 päivityksen EMIR-asetuksen raportointivaatimuksia koskeviin teknisiin standardeihin. EMIR velvoittaa johdannaisten käyttäjät raportoimaan johdannaissopimukset kauppatietorekistereille määriteltyä dataformaattia noudattaen. Teknisten standardien päivitys: selventää tietokenttiä mukaan lukien kenttien kuvaukset, pyydetty tiedon muoto tai molemmat mukauttaa olemassa olevia kenttiä noudattamaan ESMA:n julkaisemien kysymysten ja vastausten (Q&A) raportointilogiikkaa ottaa mukaan uusia…Komissiolta esitys esitevaatimusten muuttamisesta kevyemmiksi

Euroopan komissio on antanut esityksen nykyisen esitedirektiivin muuttamiseksi. Nykyinen esitesääntely edellyttää yrityksiltä huomattavaa paperityötä ja tuloksena syntyy usein satoja sivuja pitkä esite, jonka sisältö voi sijoittajan kannalta olla vaikeasti ymmärrettävä. Uudistuksen tavoitteena on tehdä pääomamarkkinoista sijoittajille helpommin lähestyttäviä sekä keventää yrityksille esitteen laatimisesta aiheutuvaa taakkaa. Komissio esittää, että sääntely siirtyisi…MiFID II -tilannekatsaus: Soveltaminen tullee viivästymään

Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) ja -asetuksen (MiFIR) soveltamisen on määrä alkaa 3.1.2017. Jo alkusyksystä oli kuitenkin ilmassa huhuja ja veikkauksia soveltamisen viivästymisestä. Marraskuun alussa Euroopan parlamentin lehdistötilaisuudessa vihjattiin, että uusien säännösten soveltamisajan alkamista tullaan lykkäämään. Lykkäyksen toteuttamiseksi on ollut esillä kolme vaihtoehtoa: Vain tiettyjen artiklojen soveltamisen alkuajankohtaa siirrettäisiin muiden…Lexia Newsletter 3/2015

Lexia Newsletter 3/2015 Tässä numerossa: #Kenneth Svartström #meriteollisuus #työsopimus #HO jatkokäsittely #tavaramerkki #tietosuoja #MiFID II