Mika Oinonen

Counsel Asianajaja, Kilpailuoikeuden ja -politiikan dosentti Gsm: +358 40 138 5177 Puh: +358 10 4244 213
Download vCard LinkedIn

Top_tier_firms

Johdan Lexian EU, kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat praktiikkaa 15 vuoden kokemuksella kilpailuoikeudesta. Olen neuvonut laaja-alaisesti erikokoisia yrityksiä, julkista sektoria sekä edunvalvonta- ja toimialayhdistyksiä useissa EU-oikeudellisissa, kansallista ja EU:n kilpailuoikeutta sekä julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Olen avustanut asiakkaita kilpailu- ja kuluttajavirastossa, markkina- ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä siviilituomioistuimissa.

Minulla on laajaa kokemusta mm. kartelleihin, yrityskauppoihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvistä asioista, kilpailuneutraliteetistä ja valtiontuesta, julkisten hankintojen järjestämisestä ja hankintariitojen hoitamisesta, kilpailijoiden välisistä ostosopimuksista, vertikaalisista toimitussopimuksista, kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskevista asioista sekä kilpailuoikeudellisen compliance -ohjeistuksen, koulutusten ja testien laatimisesta. Olen myös antanut asiantuntijalausuntoja EU- ja kilpailuoikeudellisista kysymyksistä. Asiakkaani toimivat eri toimialoilla, kuten sote-palveluissa, jätehuolto- ja ympäristöteollisuudessa, media-alalla, päivittäistavara- ja vähittäiskaupassa, matkailu- ja ravintola-alan palveluissa, kaasu- ja kemianteollisuudessa, sahateollisuudessa, kuluttajaluotoissa ja biokaasuliiketoiminnassa.

Ennen Lexiaa toimin Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) mm. yrityskauppavalvonnassa ja pääjohtajan esikunnassa. Osallistuin lainsäädäntötyöhön, projektijohtamiseen sekä kehitys- ja koulutustoimintaan. Olen kirjoittanut yrityskauppojen arviointia koskevan osuuden KKV:n vuonna 2011 julkaistuihin Yrityskauppavalvontaa koskeviin suuntaviivoihin. Lisäksi minulla on käytännön kokemusta EU:n komissiosta kilpailun pääosastolta, jossa olin mukana mm. lääketeollisuutta koskevassa Generics/Astra Zeneca -tapauksessa sekä edustin KKV:tä Oral Hearings and Advisory Committeen tapaamisissa. Olen myös toiminut kansainvälisenä asiantuntijana EU:n kehitysprojekteissa.

Olen julkaissut ahkerasti kilpailuoikeudesta kansallisissa ja kansainvälisissä referee-julkaisuissa. Viimeisin kirjani EU:n ja Suomen kilpailuvalvonta julkaistiin vuonna 2016. Pienten markkinoiden yritysten syrjintää EU:n yrityskauppavalvonnassa käsittelevä väitöskirjani palkittiin vuoden 2009 parhaana väitöskirjana ja julkaistiin Kluwerin toimesta.

Toimin Kilpailuoikeuden dosenttina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Kilpailuoikeuden ja -politiikan dosenttina Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa sekä vertaisarvioijana Oxfordin yliopiston ”Competition Law” -palvelun toimikunnassa.

Chambers and Partners suosittelee Lexian EU ja kilpailuoikeus -praktiikkaa vuonna 2017. Myös The Legal 500 suosittelee Mika Oinosta EU:n ja kilpailuoikeuden asiantuntijana EMEA 2017 -julkaisussaan.