Salla Sofia Vartiainen

Associate Gsm: +358 44 0995 588 Puh: +358 10 4244 200
Download vCard LinkedIn

Kuulun Lexian rakentaminen, asuminen ja ympäristö -tiimiin. Ennen Lexialle siirtymistä tein töitä asumisen juridiikan parissa Suomen Kiinteistöliitossa, jossa työtehtäviini kuului mm. liiton jäsenistön neuvonta ja kouluttaminen kiinteistöjuridiikkaan, erityisesti asunto-osakeyhtiöihin, vuokraukseen ja rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä kirjallisten asiantuntijalausuntojen ja toimeksiantojen laatiminen.

Minulla on myös kokemusta työoikeudenalalta – työskentelin valmistumisen jälkeen Työ-ja elinkeinoministeriöllä Yt-asiamiehen toimistossa. Jo ministeriöaikana suuntasin asianajomaailmaa kohti suorittamalla Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja siten minulla on lupa avustaa oikeudenkäynneissä.

Opiskeluaikana Lapin yliopistossa syvennyin erityisesti oikeusinformatiikkaan; tarkemmin verkkomaailman yksityisyydensuojaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin – korkeakouluharjoittelun suoritin Verohallinnolla. Ennen valmistumista olen kerryttänyt työkokemusta asiakaspalvelutehtävissä pankki- ja kaupanalalla. Myös liikunta-alan työt värittävät työhistoriaani ja harrastusmielessä teen liikuntaliitännäisiä töitä toisinaan edelleen.

Olen henkeen ja vereen asiakaspalvelija, minkä vuoksi suhtaudun toimeksiantoihin intohimolla – asiakkaan edun turvaaminen edellä.

Vapaa-aikana täyttää pitkälti liikkuminen – tällä hetkellä enimmäkseen hot joogan parissa ja merenrannassa juosten-, sisustaminen sekä sosialisointi perheen ja ystävien parissa. Viihdyn mökillä, mutta tykkään myös matkustella.