Samuli Koskela

Toimitusjohtaja, Partner Asianajaja Gsm: +358 40 5888 323 Puh: +358 10 4244 202
Download vCard LinkedIn

Top_tier_firmsOlen ollut osa Lexian tiimiä vuoden 2005 alusta lukien. Toimin myös Lexian hallituksessa. Noin 15 vuotta kestäneellä työurallani olen hoitanut asianajotehtäviä laaja-alaisesti eri liikejuridiikan osa-alueilla. Urallani mielenkiintoni ja vahvuuteni asianajajana ovat kohdistuneet rakentamisen juridiikkaan, yritysjärjestelyihin sekä riitojenratkaisuun.

Asianajajan työssä pidän tärkeänä analyyttista tilanteen hahmottamista. Asianajajan tulee aina ottaa huomioon, mihin valitut toimenpiteet johtavat ja pystyä hahmottamaan projektin seuraavat askeleet.

Asiakkaan tahdon ja edun ymmärtäminen on myös olennainen osa asianajajan työtä, mikä korostuu erityisesti riitojen ratkaisussa. Se vaatii jatkuvaa kommunikointia sekä taitoa kohdata erilaisia tilanteita ja ihmisiä.

Vastapainoa asianajajan työlle tuo vaimon ja lasten lisäksi triathlon sekä metsästys.