Immateriaalioikeus

IPR

Aineetonta mutta arvokasta

Immateriaalioikeudet ovat usein merkittävä osa yrityksen varallisuutta ja niistä tulee huolehtia olennaisena osana yrityksen strategiaa. Autamme asiakkaitamme aineettomien oikeuksien suojaamisessa, valvomisessa, puolustamisessa, hallinnoimisessa ja kaupallistamisessa. Avullamme asiakkaidemme aineettoman varallisuuden arvo kasvaa.

Kokeneet immateriaalioikeuksien ja teknologian asiantuntijamme tukevat aineettomien oikeuksien elinkaaren kaikissa vaiheissa teknologia-alan start-upeista uusien teknologioiden, tuotteiden ja konseptien kaupallistamiseen sekä kansainvälistämiseen. Useat asiantuntijoistamme ovat toimineet pitkään yrityselämässä ja hyödyntävät arvokasta kokemustaan asiakastoimeksiantojen toteuttamisessa. Meillä on perusteellinen kokemus sopimusten laatimisesta ja neuvottelemisesta, oli kyse sitten lisensointi-, franchising-, valmistus-, jakelu-, immateriaalioikeuksien siirto-, edustus-, tuotekehitys- tai muista yhteistyösopimuksista. Kattava kokemuksemme eri immateriaalioikeuksiin liittyvistä toimialoista mahdollistaa sopimusneuvotteluiden tehokkaan läpiviemisen.

Tarjoamamme ratkaisut ja IP-alan asiantuntemuksemme on tunnustettu kansainvälisissä lakihakemistoissa ja rankingeissa. Muun muassa Legal 500:n Europe, Middle East & Africa 2018 -oppaassa suositellaan Lexian IPR-asiantuntemusta ja erityisesti Markus Myhrbergiä.

Asiantuntemuksemme käsittää seuraavat aineettomien oikeuksien asiakokonaisuudet:

 • Tekijänoikeudet
 • Tavaramerkit ja brändin hallinta
 • Mallit
 • Verkkotunnukset
 • Liikesalaisuudet ja tietotaito
 • Työsuhde- ja korkeakoulukeksinnöt
 • Immateriaalioikeuksien suojaaminen ja hallinta sekä IPR-oikeudenkäynnit
 • IPR-strategiat, lisensointiohjelmat, immateriaalioikeuksien kaupallistaminen
 • Lisensointi-, tuotteistamis- ja jakelusopimukset
 • Franchisingin ja muut immateriaalioikeuksien kaupallistamisen muodot
 • Immateriaalioikeuksien siirto-, edustus-, tuotekehitys- ja muut yhteistyösopimukset
 • Immateriaalioikeuksiin liittyvät kiistat ja oikeudenkäynnit
 • Yritys- ja rahoitusjärjestelyihin liittyvät immateriaalioikeusasiat