Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat

EU, competition and public procurement

Kilpailuetua kilpailuoikeudesta

Hyvällä suunnittelulla ja kilpailuoikeuden hallinnalla voidaan saavuttaa kilpailuetua. Arvioimme kilpailuoikeudelliset riskit mm. yritysjärjestelyissä ja sopimusprosesseissa sekä neuvomme kannattavimmat menettelytavat myös Kilpailu- ja kuluttajavirastossa, yleisissä tuomioistuimissa, EU:n komissiossa ja EU:n tuomioistuimessa. Kilpailuoikeudessa ennakointi, nopea reagointi ja säännösten oikeanlainen soveltaminen yhdistettynä oikein suhteutettuun riskienhallintaan ratkaisevat.

Palvelemme mm. seuraavissa tilanteissa:

 • Sopimukset ja kilpailuoikeusselvitykset
 • Yritysjärjestelyt ja yrityskauppavalvonta
 • Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö
 • Kartellit ja muu horisontaalinen yhteistyö
 • Kilpailuoikeudellinen vahingonkorvaus ja oikeudenkäynnit

Julkiset hankinnat

Palvelujen ulkoistamisen myötä tarve oikein toteutetulle kilpailutukselle kasvaa koko ajan, samoin kuin tarve saada osaavaa ja asiantuntevaa apua oikeaan aikaan, tarvittaessa myös markkinaoikeudessa. Tarjouskilpailuissa korostuu myös liikesalaisuuksien oikean suojaamisen tarve. Asiakkaanamme on sekä hankintayksiköitä että tarjouskilpailuun osallistujia – ja pystymme auttamaan myös niitä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Palveluitamme ovat mm:

 • Markkinaoikeusasiat
 • Hankintaoikaisut
 • Tarjoukset ja tarjouspyynnöt
 • Kilpailutukset
 • Palveluiden ulkoistamiset
 • Liikesalaisuudet