Rakentaminen, asuminen ja ympäristö

Construction & housing

Rakentavaa juridiikkaa

Rakennushankkeissa on tärkeää hahmottaa kokonaisuus myös juridiselta kannalta jo siinä vaiheessa, kun kyse on vasta alustavasta suunnitelmasta. Lainsäädäntö, riskienhallinta ja useat toisiinsa linkittyvät toimijat ovat rakennusalaan liittyviä haasteita, joihin vastaamiseen tarvitaan erityistä asiantuntemusta.

Lexian palvelut kattavat rakennushankkeen suunnittelun ja varsinaisen rakennusprojektin eri vaiheisiin liittyvät oikeudelliset kysymykset projektin aloituksesta sen valmistumisen jälkeiseen aikaan.

Tarjoamme juridisen näkökulman rakennuttajille, kiinteistönomistajille, urakoitsijoille, rahoittajille ja konsulteille erilaisissa kiinteistökehitys- ja rakennusprojekteissa sekä urakka- ja rakennusriidoissa.

Avustamme ja edustamme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa asioissa:

 • Hankintasopimukset ja projektihallinta
 • Urakkasopimusten, takuiden ja takausten laatiminen ja neuvotteleminen
 • Projektirahoitus
 • Rakennusaikaiset vakuudet
 • Projektineuvonta ja riskianalyysi
 • Kaavoitus ja maankäyttö
 • Riitojen ennaltaehkäisy
 • Kiinteistökokonaisuuksien kaupat ja muut järjestelyt
 • Myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyt
 • Yksittäiset kiinteistökaupat
 • Kiinteistöasioita koskevat oikeudenkäynnit
 • Erilaiset vuokrasopimukset
 • Kiinteistöjärjestelyn kohteen oikeudelliset tarkastukset (Legal due diligence)
 • Urakkariitoihin liittyvät oikeudenkäynnit