Riitojen ratkaisu ja insolvenssi

Dispute resolution and insovency

Oikeita siirtoja ratkaisun hetkellä

Pysyäkseen jatkuvasti kilpailukykyisenä yrityksellä on oltava valmiudet tehokkaasti ratkaista syntyneet konfliktitilanteet. Tämä edellyttää usein yhtiön ulkopuolisen asiantuntija-avun käyttämistä. Paras lopputulos saavutetaan kun yhtiöllä on kumppaninaan osaava, yhtiön liiketoiminnan tunteva asianajaja, jolla on pelisilmää ratkaista konfliktitilanne asiakkaalle optimaalisella tavalla.

Riitatilanteessa paras vaihtoehto on usein löytää sovinnollinen ratkaisu osapuolten kesken. Haluttuun lopputulokseen pääsemisessä tarvitaan hyviä neuvottelutaitoja, tilannetajua ja voittavaa asennetta.

Joskus kuitenkin on puolustettava oikeuksiaan viimeiseen asti. Silloin tarvitaan asianajajaa, joka auttaa paitsi ratkaisemaan tilanteen tehokkaasti myös estämään uusien ongelmien synnyn. Riitojen ratkaisussa pyrimme minimoimaan konfliktin vaikutukset liiketoimintaan, asiakassuhteisiin, työympäristöön ja henkilökohtaiseen elämään.

Jos riitaa ei voida välttää, on lähdettävä siitä, että asiakkaamme voittaa.

Olemme erikoistuneet riitojen ratkaisuun näillä alueilla:

  • IPR-oikeudenkäynnit
  • Markkinaoikeudelliset asiat
  • Kilpailuoikeus ja julkiset hankinnat
  • Kiinteistöt
  • Rakentaminen
  • Vakuutus
  • Työoikeus
  • Vahingonkorvausoikeus
  • Talousrikosoikeudenkäynnit