Tietosuoja

ctrl_nappaimisto_600x290

Tietosuojaan liittyvät vaatimukset lisääntyvät

Tiedon merkitys liiketoiminnassa kasvaa jatkuvasti. Keväällä 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus tuo mukanaan henkilötietojen käsittelylle uusia vaatimuksia, jotka tulee huomioida organisaatiossa kokonaisvaltaisesti. Tietosuojaan liittyviä asioita ei usein hahmoteta kokonaisuutena, vaan niihin liittyvät tehtävät ovat jakaantuneet yrityksissä markkinoinnille, IT:lle, lakiosastolle, tuotekehitykselle ja henkilöstöhallinnolle.

Tietosuojapalvelumme auttavat hyödyntämään tietoa innovatiivisesti ja tukevat liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Tarjoamme palveluita yksittäisistä selvitysprojekteista kokonaisvaltaiseen jatkuvaan palveluun asti. Teemme tietosuojakartoituksia, riskiarvioita ja toimintasuosituksia. IT-järjestelmien kartoituksen ja teknisen tietoturvan osalta hyödynnämme myös yhteistyökumppaneidemme osaamista ja työkaluja.

Esimerkkejä palveluistamme:

Nykytila-analyysi ja kehityssuunnitelma
Kartoitamme yrityksen nykyiset tietosuojakäytännöt. Analyysin perusteella yritys voi tunnistaa liiketoiminnan tietosuojariskejä. Raportin perusteella voidaan tehdä etenemissuunnitelma ja sitä kautta saada ennakoitavuutta resursointiin ja toimintaan.

Prosessien kehitys ja dokumentointi
Dokumentoimme prosesseja ja sisäisiä ohjeistuksia (esim. tietosuojan ennakollinen huomioiminen tuote- ja palvelukehityksessä, tietovuotoihin varautuminen, tarkistuslistat, asiakirjamallit) ja autamme niiden käyttöönotossa.

Tietosuojakäytäntöjen laadinta
Laadimme selkeät tietosuojakäytännöt ja -selosteet yrityksen datan hyödyntämistarpeet huomioiden. Samalla voidaan kartoittaa palveluiden käyttöehtojen asema suhteessa tietosuoja-asioihin.

Sopimukset ja tiedonsiirrot EU:n ulkopuolelle
Läpikäymme palvelu- ja toimittajasopimukset ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset. Laadimme myös tarvittavat tietosuojaliitteet. Ulkoistussopimuksissa autamme huomioimaan kehittyvää tietosuojalainsäädäntöä. Voimme auttaa myös eri sopimusten uudelleenneuvottelussa. Käymme läpi myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tapahtuvaan tiedonsiirtoon tarvittavat prosessit sekä dokumentit.

Koulutukset
Koulutamme laaja-alaisesti koko henkilöstöä tai toteutamme eri tietosuoja-alueista lyhyempiä tietoiskuja.

Tietosuojavastaavan tuki ja Tietosuoja Help Desk
Autamme tietosuojasta vastaavia henkilöitä varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen velvoitteet tulevat huomioitua yrityksen koko toiminnassa. Tietosuoja Help Deskin avulla voidaan tarjota ratkaisuja yksittäisiin kysymyksiin.

Teemme riskeistä mahdollisuuksia.