Verotus

Verotus

Verojuridiikan hyvää hallintaa

Veroasioiden monimutkaisuus ja niiden taloudelliset vaikutukset aiheuttavat usein huolta ja epävarmuutta.

Lexia auttaa asiakkaitaan löytämään optimaaliset veroratkaisut. Verovaikutusten huomioiminen liiketoiminnan suunnittelussa parantaa ennustettavuutta, vähentää ikäviä yllätyksiä ja voi myös pienentää verotaakkaa. Otamme kantaa, suosittelemme ja tunnemme seuraamukset, jotta asiakkaamme voivat vapauttaa aikaansa verotettavan tulonsa hankintaan. Avustamme asiakkaitamme mm. seuraavissa asioissa:

  • Kotimainen yritysverotus
  • Yritysjärjestelyiden verotus
  • Kansainvälinen veroneuvonta
  • Arvonlisäverotus
  • Valmisteverotus
  • Verosuunnittelu
  • Verotuksen menettelytavat ja muutoksenhaku
  • Ennakkotiedot, erikoisluvat