Yhtiöoikeus

Corporate law

”Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille”
– Osakeyhtiölaki, 5 §

Tämän lainkohdan otamme kirjaimellisesti auttaessamme asiakkaitamme menestymään.

Tarjoamme parhaita ratkaisuja yritystoiminnan eri vaiheissa perustamisesta muutostilanteisiin.

Asiantuntijoidemme kokemus ja näkemys yhdistettynä laajaan yhteistyöverkostoomme yritysmaailman eri alueilta ovat asiakkaidemme käytössä. Tavoitteenamme on olla asiakkaidemme strateginen kumppani, joka tuottaa yritysjuridiikan hallinnalla merkittävää kilpailuetua.

Me autamme asiakkaitamme menestymään varmistamalla yhtiöiden toiminnan mm. seuraavissa asioissa:

  • Yhtiöoikeudellinen neuvonanto ja dokumentaatio
  • Corporate Governance
  • Sulautumiset, jakautumiset ja muut yhtiömuodon muutokset
  • Hallituksen kokoukset ja yhtiökokoukset

Yhdistykset ja säätiöt

Vaikka yhdistykset ja säätiöt eroavatkin yrityksistä voiton tavoittelun suhteen, myös ne voivat menestyä. Menestys tarkoittaa sujuvaa ja hallittua toimintaa, hyvää mainetta ja toimivia suhteita muihin organisaatioihin.

Lexialla on kokemusta ja asiantuntemusta yhdistysten ja säätöiden perustamisesta ja hallinnasta. Ymmärrämme veroasiat sekä suhteet sidosryhmiin ja julkiseen sektoriin.

Säätiöiden ja yhdistysten toiminnassa läpinäkyvyys on ensiarvoisen tärkeää. Sitä vaativat niin viranomaiset, sijoittajat kuin lahjoittajatkin. Näin varmistetaan toiminnan laillisuus ja luotettavuus.

Lexia tarjoaa asiakkailleen juuri tätä, ennakointiin perustuvaa kokonaisuuksien hallintaa, joka takaa, että organisaatio voi keskittyä ydintoimintaansa luottavaisin mielin.