open / close
Asiakas FINNAIR KOTISIVULLE

Finnair

Finnair-konsernin toimialoja ovat reitti- ja lomalentotoiminta, tekniset ja maapalvelut, catering-toiminta, matkatoimistoala sekä matkailualan tieto- ja varauspalvelut. Finnairilla on käytössään lukuisa määrä IT-alustoja ja -palveluita joista useimmat tuotetaan ulkoistettusti hankittuina SaaS tai ASP-palveluina. Lexia on toiminut juridisena neuvonantajana useissa Finnairin ICT sopimuksiin ja ulkoistuksiin liittyneissä asioissa.

Finnair-konsernin toimialoja ovat reitti- ja lomalentotoiminta, tekniset ja maapalvelut, catering-toiminta, matkatoimistoala sekä matkailualan tieto- ja varauspalvelut. Finnairilla on käytössään lukuisa määrä IT-alustoja ja -palveluita joista useimmat tuotetaan ulkoistettusti hankittuina SaaS tai ASP-palveluina. Lexia on toiminut juridisena neuvonantajana useissa Finnairin ICT sopimuksiin ja ulkoistuksiin liittyneissä asioissa.

open / close
Asiakas playraven kotisivulle

PlayRaven

Lexia toimii PlayRavenin oikeudellisena neuvonantajana yhtiöoikeuteen, IPR:iin ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme mm. toimineet neuvonantajina 1,7 miljoonan euron siemenrahoituskierroksella ja 3,3 miljoonan euron jatkokierroksella, missä sijoittajina olivat Creandum, London Venture Partners ja Northzone sekä tunnettu bisnesenkeli Jari Ovaskainen.

open / close
Asiakas sony kotisivulle

Sony

Lexia edustaa Sony Musicia ja yrityksen artisteja Suomessa ja kansainvälisesti mm. IPR-kysymyksissä. Yhteistyöhön sisältyy mm. brand protection, liiketoiminnan kehittäminen, levy-yhtiön perustamisessa avustaminen sekä tekijänoikeuskysymykset.

open / close
Asiakas woikoski kotisvi uusi XXXYY

Woikoski

Lexia avusti Woikoskea voimalaitosyksikön ympäristölupa-asiassa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt kaasuntuottaja Woikoskelle vesilain mukaisen luvan uudelle voimalaitosyksikölle. Woikosken länsirannalla Mäntyharjun ja Kouvolan rajalla on vanha 1910-luvulla rakennettu vesivoimalaitos. Kosken itärannalle rakennetaan uusi voimalaitosyksikkö, joka pääosin korvaa vanhan voimalaitoksen. Vanhaa voimalaitosta ei kuitenkaan pureta, vaan sitä käytetään, kun vesistön virtaamat ovat uuden yksikön rakennevirtaamaa suuremmat sekä uuden koneyksikön huoltoseisokkien aikana.

Lupapäätös sisältää lisäksi määräykset veden juoksuttamisesta voimalaitokselle, yläpuolisen vesistön pinnankorkeuksien tarkkailusta sekä kalatien toimivuuden tarkkailusta.

open / close
Asiakas Taaleritehdas kotisivulle

Taaleritehdas

Lexia avusti Taaleritehdasta kun yhtiö listautui NASDAQ OMX First North markkinapaikalle 24.4.2013. Toimeksiantoon kuului avustamista listautumiseen liittyvässä juridiikassa, etenkin yhtiöoikeudellisissa asioissa, kuten yhtiöjärjestysmuutokset, listautumiseen liittyvät yhtiöoikeudelliset päätökset ja uuden osakassopimuksen laatiminen ottaen huomioon muuttuva tilanne.

Lexia toimi myös Taaleritehtaan neuvonantajana yritysyritysjärjestelyssä, jossa Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy osti Matti-Ovi Oy:n osakekannasta 85 prosenttia. Myyjänä kaupassa toimi Panostaja Oyj ja yksityishenkilöt. Myytävien osakkeiden kokonaiskauppahinta on alustavasti 3,4 miljoonaa euroa.

open / close
Asiakas mtvlogo

MTV

Lexia on menestyksekkäästi edustanut Suomen suurinta kaupallista televisioyhtiötä MTV Oy:tä (MTV3, SubTV, Radio Nova) ollen sen strateginen yhteistyökumppani juridisissa asioissa yli 10 vuoden ajan. Tämä sisältää kaikki viihteen ja yhtiöoikeuden osa-alueet mukaan lukien sopimukset ja M&A järjestelyt.

open / close
Asiakas attendo

Attendo

Lexia on toiminut Suomen suurimpiin terveydenhuoltopalveluja tarjoaviin yhtiöihin kuuluvan Attendo MedOnen neuvonantajana yhtiöoikeudellisissa asioissa, etenkin M&A järjestelyissä jo yli 10 vuoden ajan (suunnilleen 40 järjestelyä viimeisen 3 kuluneen vuoden aikana).

open / close
Tapaus grandcru

Grand Cru

Lexia toimi Helsinkiläisen Grand Cru -peliyhtiön oikeudellisena neuvonantajana yhtiön 8,5 miljoonan euron (11 miljoonan dollarin) rahoituskierroksella. Rahoituskierroksesta vastasi IDInvest Partner ja uusien sijoittajien Qualcomm Venturesin sekä Nokia Growth Partnersin sijoitusten myötä yhtiöön tehtyjen ulkopuolisten sijoitusten määrä nousi yhteensä 12,5 miljoonaan euroon.

open / close
Tapaus default

Kilpailuoikeus

Lexia on avustanut suurta joukkoa ravintoloita ja ravintolaketjuja merkittävässä koko maata koskevassa tariffiriidassa tekijänoikeusjärjestöä vastaan.

Voitetun oikeudenkäynnin seurauksena saatiin ennakkopäätös siitä, että tekijänoikeusjärjestöt eivät voi yksipuolisesti tehdä suuria hinnankorotuksia, ja tariffi korjattiin valtakunnallisesti.

open / close
Tapaus grano-logo-black-small-rgb

Grano

Lexia on edustanut Granoa yli 10 miljoonan euron suuruisessa osakekaupassa ja toiminut yhteistyökumppanina juridisissa asioissa yhtiöoikeuden ja liikesopimusten alueella. Grano on osa Panostaja –konsernia.

open / close
Tapaus protomo

PROTOMO

Protomo™ on yhteisöllinen innovaatioympäristö tuotteiden ja liiketoiminnan kehittämistiimeille.

Protomo mahdollistaa erilaisten tiimien ja yhteistyöyritystensä välisen yhteistoiminnan tarkoituksenaan tukea uusien innovaatioiden kehittämistä ja kaupallistamista uuden liiketoiminnan luomiseksi. Lexia on avustanut Protomoa erilaisissa yhtiö- ja sopimusoikeudellisissa asioissa, mukaan lukien sopimuskäytäntöjen kehittäminen. Tämän lisäksi olemme konsultoineet Protomo-tiimejä immateriaalioikeudellisissa sekä yhtiö- ja sopimusoikeuteen liittyvissä asioissa.

open / close
Tapaus ironsky_reference

IRON SKY

Iron Sky on Timo Vuorensolan ohjaama tieteiskomedia, jonka suomalaiset Blind Spot Pictures ja Energia Productions ovat tuottaneet (yhdessä saksalaisen 27 Films ja australialaisen New Holland Pictures –nimisten yhtiöiden kanssa).

Lexia on avustanut Iron Sky –tuotantoa mm. erilaisissa immateriaali ja sopimusoikeudellisissa asioissa sekä elokuvan rahoittamisessa käytetyn crowdfunding-rahoitusmallin kehittämisessä, mikä on mahdollistanut fanien osallistumisen projektiin.

open / close
Tapaus default

Vahingonkorvaus

Lexia on avustanut apteekkia vahingonkorvausasiassa Fimeaa vastaan.

Saimme käräjäoikeudelta harvinaisen päätöksen, jonka mukaan Fimea joutuu maksamaan suuren vahingonkorvauksen apteekille epäyhdenvertaisen kohtelun johdosta, mikäli tuomio tulee lainvoimaiseksi.