Finanssiala

Finance and insurance

Finanssialaan luetaan yritykset, jotka tarjoavat asiakkailleen pankki-, vakuutus- tai rahoituspalveluita ja ala on merkittävä työllistäjä. Eri toimijoiden osin päällekkäiset palvelut ja finanssimarkkinoiden kansainvälinen luonne asettavat haasteen myös alan toimijoiden lakiasioiden vastuulliselle ja täsmälliselle hoitamiselle.

Vakuutusalassa on kyse riskien hallinnasta. Lexia vähentää alalla toimivien yritysten riskejä ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan taloudelliset tavoitteensa oivaltavilla rakenteellisilla ratkaisuilla ja tehokkailla rahoitusmalleilla.

Moni tiimimme asianajaja on ollut mukana alan sääntelyä laativissa elimissä tai alan yrityksissä määrittelemässä vakuutusehtoja. Neuvomme myös ulkomaisia yrityksiä suomalaisessa vakuutusjuridiikassa.