Julkinen sektori

Public sector

Palvelujen ulkoistaminen on yhä yleisempää.
Tämän myötä tarve oikein toteutetuille kilpailutuksille kasvaa koko ajan, samoin tarve saada osaavaa ja asiantuntevaa apua oikeaan aikaan. Tarvittaessa myös markkinaoikeudessa.

Asiakkainamme on sekä hankintayksiköitä että tarjouskilpailuun osallistujia – ja pystymme auttamaan myös niitä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Palveluitamme ovat mm:

  • Markkinaoikeusasiat
  • Hankintaoikaisut
  • Tarjoukset ja tarjouspyynnöt
  • Kilpailutukset
  • Palveluiden ulkoistamiset
  • Liikesalaisuudet