Markkinointi ja mainonta

Marketing

Markkinoinnin tarkoituksena on edistää tuotteiden tai palveluiden myyntiä, ja se on olennainen osa lähes jokaisen yhtiön toimintaa. Tyypillisesti markkinointi on pitkäjännitteistä toimintaa, jonka tulokset voivat näkyvät vasta pitkän ajan kuluttua.

Mainostoimistot auttavat asiakkaitaan maksimoimaan markkinoinnin tehokkuuden ja brändin arvon kasvattamisen. Haasteita alalle tuo erityisesti nopeasti kehittyvä sähköisen markkinoinnin toimintaympäristö.

Lexian asiakkaina on markkinoinnin toteuttajia, suunnittelijoita ja hyödyntäjiä. Tarjoamme selkeitä ratkaisuja perinteisiin ja innovatiivisiin markkinoinnin haasteisiin. Mainostoimistojen ja mainostajien kanssa olemme mukana varmistamassa markkinointiviestinnän sisällön sääntöjenmukaisuutta ja kasvattamassa brändin arvoa. Asiakkaidemme etujen varmistamiseksi seuraamme myös aktiivisesti sääntely- ja ohjeistusmuutoksia sekä alaan liittyviä päätöksiä kotimaassa ja kansainvälisesti.

Lexian asiantuntijat käyvät säännöllisesti luennoimassa markkinoinnin ja viestinnän juridiikkaa eri koulutusohjelmissa, seminaareissa ja alan tapahtumissa.